NAEM     Egov     Liên hệ      
 
 
  TẠP CHÍ    HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP    PHẢN BIỆN    TÁC GIẢ   
   Số đã xuất bản  

Tìm bài báo

   Tác giả  
Gửi bài viết Bạn cần đăng nhập trước khi gửi bài. Nếu chưa có hồ sơ, bạn phải đăng ký với chúng tôi.

   Biên tập viên  
Gửi bài viết Dành cho biên tập viên phân công và theo dõi phản biện.

   Phản biện  
Gửi bài viết Dành cho phản biện nhận bài báo và viết báo cáo phản biện.

loading...

Quản trị viên  
  Application support

loading...

loading...

loading...

loading...

 
   Số hiện tại  

Tạp chí Quản lý giáo dục

No. 5

Trang:  trang trước | trang sau  
Xây dựng khung lý luận quản lý đào tạo theo đặt hàng trong giai đoạn hiện nay
Nguyễn Thị Thu Hường, 5 (2022) p. 1-7
Những biến đổi thị hiếu thẩm mỹ của sinh viên Việt Nam trong cuộc cách mạng 4.0
Đỗ Thị Thanh Hương, 5 (2022) p. 8-13
Phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở thông qua sử dụng phương pháp dạy học tình huống trong môn giáo dục công dân
Hoàng Thu Phương, 5 (2022) p. 14-18
Nâng cao hiệu quả quản lý thực tập tốt nghiệp của sinh viên các chương trình liên kết đào tạo quốc tế
Nguyễn Thị Thùy Dương, 5 (2022) p. 19-28
Bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình đào tạo cho giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Nguyễn Văn Hưng, 5 (2022) p. 29-34
Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận giáo dục STEM tại các trường tiểu học thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Nguyễn Thị Bình, 5 (2022) p. 35-39
Bồi dưỡng năng lực tự học toán của học sinh tiểu học qua giải quyết vấn đề thực tiễn
Lê Trung Hiếu, Lê Thị Thu Hà, Phùng Thị Hải Yến, 5 (2022) p. 40-46
Biện pháp phát triển đội ngũ quản lý đào tạo tại các trung tâm thuộc hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean edu theo tiếp cận năng lực
Vũ Thị Thanh Loan, 5 (2022) p. 47-51
Xây dựng văn hóa nhà trường tại các trường tiểu học thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên trong bối cảnh đổi mới giáo dục
Vũ Thị Kim Liên, 5 (2022) p. 52-56
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục
Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Xuân Hòa, 5 (2022) p. 57-61
Quản trị nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Vũ Duy Hiền, 5 (2022) p. 62-68
Bàn về các quan điểm tiếp cận trong xây dựng quy trình vận hành phòng học STEM tiêu chuẩn theo hướng tích hợp công nghệ thông minh trong trường phổ thông
Lê Thị Ngọc Thúy, Đỗ Khánh Linh, 5 (2022) p. 69-74
Nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá học phần tiếng Anh 1 cho sinh viên tiếng Anh không chuyên theo hình thức online Tại Học viện Ngân hàng
Nguyễn Thị Mai Hoa, Lương Thanh Hương, 5 (2022) p. 75-80
Thách thức trong tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học đáp ứng đổi mới giáo dục hiện nay
Phạm Thị Gái, 5 (2022) p. 81-87
Xây dựng môi trường và đổi mới hình thức tổ chức dạy học kết hợp dựa trên học tập trải nghiệm
Nguyễn Thị Hằng, 5 (2022) p. 88-94
Xây dựng văn hóa nhà trường trong các trường đại học, học viện ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục
Lê Thị Thủy, 5 (2022) p. 95-100
Tiếp cận trị liệu nhận thức - hành vi ở học sinh tiểu học có hành vi hung tính
Phạm Thị Hải Yến, 5 (2022) p. 101-106
Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề của học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Nguyễn Bá Châu, 5 (2022) p. 107-112
Thực trạng quản lý hoạt động trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay
Phạm Văn Đại, Nguyễn Thị Diệp Hồng, Phạm Thị Huyền, 5 (2022) p. 113-117
Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động học trực tuyến của sinh viên Học viện Quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay
Lê Vũ Hà, Lê Đức Anh, 5 (2022) p. 118-124

 
  Journal of Education Management
Add: 31st, Phan Dinh Giot street - Thanh Xuan Dist - Ha Noi
Email: tapchi@niem.edu.vn